Oficiální stránky rozhodčích OFS Přerov

Archiv příspěvků

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží platná od 1.11. 2021

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR. Tato opatření byla schválena VV FAČR dne 28. 10. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 11. 2021.  Vážení členové…

VV FAČR ukončil amatérské soutěže

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností…