Oficiální stránky rozhodčích OFS Přerov

Fotbalové řády

Stanovy FAČR

 

Soutěžní řád Řád rozhodčích a delegátů

 

Evidenční a registrační řád Přestupní řád

 

Procení řád Soutěžní řád mládeže a žen

 

Disciplinární řád Řád trenérů

 

Zprostředkovatelský řád Směrnice pro střídavý start