Oficiální stránky rozhodčích OFS Přerov

Metodické pokyny pro rozhodčí

Pokyny k popisu přestupku Pravomoci rozhodčího Postup při výtržnostech obecenstva

 

Vykazování časových údajů Podpisy na ZoU Případy při provádění PK

 

Daňověprávní postavení R a DS Výstroj hráčů Spolupráce rozhodčích

 

Dočasné vyloučení

 

Vzorové zápisy
Když se provádí konfrontace Když družstvo přijede bez RP

 

Když se utkání nehraje Když se utkání nehraje Kraj