Oficiální stránky rozhodčích OFS Přerov

Staň se rozhodčím

Není pochyb, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Je to hra jednoduchá, ale přitom nesmírně vzrušující, přinášející lidem kladné i záporné emoce v mimořádných dávkách. Je jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. A přitom klade jen minimální nároky na výstroj a vybavení.

Fotbal je však nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i sport s fyzickými kontakty, mužná bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu. Krása a půvab fotbalu spočívají mimo jiné i v tom, že od dob, kdy na hrací plochy začala v Anglii vybíhat první družstva, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou shodná všude na celém světě, ať již jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání soupeřů nejnižší soutěže okresní úrovně.

Jen v samých začátcích tohoto sportu se utkání odehrávala bez rozhodčích, hráči se prostě mezi sebou nějak dohodli. Velmi záhy ale zjistili, že dohoda mnohdy není možná. Proto od roku 1874, kdy The Football Association v Anglii zavedla institut rozhodčího, dnes každé utkání řídí rozhodčí, od nějž se za všech okolností očekává naprostá objektivita a řízení hry v duchu pravidel. Rozhodčí musí být připraven nejen teoreticky, ale i po fyzické stránce, vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný.

Funkce rozhodčího ve fotbalu je naprosto nezastupitelná

Jeho postavení v dnešním fotbalu je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť i jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek dlouhodobého snažení celého mužstva. V důsledku neustále se zvyšující vyrovnanosti mužstev a využití videotechniky, která často rozkryje herní situace do nejmenších detailů, výrazně roste význam správných a přesných verdiktů rozhodčích.

V současné době je ve FAČR celkem 3732 registrovaných rozhodčích (stav dle databáze Informačního systému FAČR k 27. 1. 2017). Úbytek rozhodčích, který v posledních letech zaznamenáváme, se nedaří pokrýt nárůstem z řad nových zájemců. Přitom počet utkání ve všech soutěžích FAČR rok od roku narůstá. Logickým důsledkem je, že zůstává i část zápasů odřízených tzv. rozhodčími laiky, tj. obvykle někým z ochotných rodičů nebo návštěvníků utkání – tím se ale dostáváme, alespoň pokud jde o rozhodčí, na samotný začátek fotbalu v Anglii.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZDE:

https://rozhodci.fotbal.cz/rozhodci/registration-form